Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Svenska: dialekter och grannspråk

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Under det här arbetsområdet kommer du bl.a. att få lära dig om svenska språkets dialekter samt likheter och skillnader i de nordiska språken.

    Syfte - förmågor i fokus:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

     Centralt innehåll:

 • språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 •  

     Arbetsgång: 

 • läsa om dialekgrupper och lyssna på olika dialekter
 • skriva fakta om de olika dialektgrupperna
 • titta på Värsta språket om dialekter
 • titta på film: Studi+ Quiz+ urval av klipp från nätet
 • läsa om och lyssna på nordiska språk
 • arbeta med övningar/ analys av likheter och skillnader

     Bedömning:

 • dialekter: inlämningsuppgift (Officedokument)
 • grannspråk: inlämningsuppgift /se under uppgifter!
 • se kunskapskrav i bedömningsmatrisen!

     Tidsplan:  v. 10-15

     Undervisningsmaterial/länkar


Läroplanskopplingar

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

Matriser i planeringen
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 9
Uppgifter
Dialekter: inlämningsuppgift (lektionsupplägg+ länkar)
Textutdrag ur: "Spegla språket 8" och "Kontakt stadiebok 7-9"
Länkar: lyssna på danska
Länkar: lyssna på norska
Länkar: lyssna på isländska och finska
Grannspråk: inlämningsuppgift