Skolbanken Logo
Skolbanken

Våra djursymboler

Tuvans förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 9 april 2021

Alla barn och pedagoger har varsin djursymbol som vi arbetar med på många olika sätt.

Våra djursymboler

När barnen börjar på förskolan får de välja varsitt djur som de har som sin symbol. Djursymbolerna har barnen på sina namnlappar vilket gör att de lättare kan navigera sig i verksamheten och hitta sina olika platser. Djuren finns på flera ställen i våra lärmiljöer så att temat lever hela dagen.

Syfte/Mål

Vi har valt att arbeta med våra djursymboler för att barnen visar stort intresse både för sitt eget djur och för kompisarnas. 

För barnen

Vi vill att barnen ska få lära mer om djurvärlden. Vi kommer fördjupa oss i var djuren lever, hur de låter, hur de ser ut, likheter och skillnader mm.
Vi fokuserar på språket genom sånger och ramsor kopplade till djuren och använder även TAKK-tecken.
Vi använder oss av lärplattor för att ta reda på fakta om våra djur och scanna qr-koder till våra sånger och ramsor. 
I detta arbetet tränar vi även det sociala samspelet, hur man är en bra kompis, turtagning, att dela med sig osv.

För pedagogerna

Skapa inspirerande och tilltalande lärmiljöer med utgångspunkt i vårt tema.

Utveckla vårt arbete med Unikum så att barn och vårdnadshavare får större möjlighet att följa vårt temaarbete. 

 

Riktlinjer i läroplanen

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Prioriterade mål utifrån Omsorg, utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- självständighet och tillit till sin egen förmåga

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

Prioriterade mål utifrån Barns delaktighet och inflytande 2:3

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

 

Planera och genomföra

Våra djursymboler finns på många platser i våra lärmiljöer, både ute och inne. Vi tänker att de är bekanta för barnen och kan leda till samtal och lek. På barnens namnlappar finns deras djursymboler vilket gör det lättare för dem att hitta till sin plats vid bordet, hyllan i hallen osv. Vi kommer välja sånger, ramsor och sagor som handlar om våra djur. Tillsammans med barnen kommer vi använda oss av lärplattor för att fördjupa oss och ta reda på mer om djuren. Barnen kommer få arbeta skapande och göra sitt djur i flera olika material. Vi arbetar i olika gruppkonstellationer där barnen får möjlighet till större talutrymme och samspel med olika kompisar.
Vårdnadshavarna har möjlighet att följa vårt temaarbete genom veckobrev i den gemensamma lärloggen på Unikum.

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Temat dokumenteras och utvärderas kontinuerligt i vårt SKA-arbete.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback