Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Kapitel 6, Taluppfattning, addition och subtraktion

Skäggetorpsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Vi tränar på uppställning av större tal, vi kommer även att börja med att träna på att växla över en nolla i subtraktion för att sedan arbeta med växlingar med flera nollor.

Begrepp
Siffra, talsort, differens, tallinje, tiotusental, tal, positionssystem, summa, term och hundratusental

 

Bedömning
Det dagliga arbetet på lektionerna, muntliga diskussioner, diagnos och test

 

Elevinflytande
Eleverna väljer och använder den metod som passar bäst för uppgifter. Eleverna utvärderar vad de kan om kapitlets mål och sedan planera hur de kan arbeta vidare med målen för kapitlet.

Veckoplanering

v9
Förtest
Positionssystem 

v10 
Problemlösning
Tallinje 
   
v11
Problemlösning
Tallinje  

v12
Uppställning addition 
Växla över noll i subtraktion    

v13
Att redovisa 
Uträkning med flera termer 
1/4 torsdag prov


Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov kapitel 6

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback