Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

Individer och grupper, åk 4

Sjökarbyskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Vi människor är individer som tycker olika, men ingen av oss skulle klara oss på egen hand. Vi behöver varandra! Du är en del av en grupp, i din familj, i klassen, kanske i ett lag, i kompisgänget, i en släkt och i samhället.

Mål

Du ska kunna ge exempel på:

 • olika grupper man kan tillhöra
 • en minoritetsgrupp och dess rättigheter
 • för- och nackdelar med att tillhöra en viss grupp
 • vilka konsekvenser mobbning kan få
Du ska också:
 • förstå skillnaden mellan mobbning och diskriminering
 • kunna ange vilka faktorer som avgör om ett bråk är mobbning
 • kunna förklara vad det innebär att ha lika rättigheter, för t.ex. homosexuella
 • kunna förklara orsaker till att familjestrukturen har förändrats
 • kunna resonera kring varför vissa egenskaper anses som "tjejiga eller killiga"

Centrala områden

 • Familjen förr och nu.
 • Hur olika familjer kan se ut.
 • När föräldrar flyttar isär.
 • Skolan förr och nu.
 • När barn mår dåligt.
 • Vad är mobbning?
 • Vad är nätmobbning?

Arbetsgång

Vi kommer att:

 • titta på film.
 • diskutera frågeställningar i mindre grupper samt i helklass.
 • läsa faktatexter ur boken Upptäck samhälle.
 • arbeta med instuderingsfrågor.

Bedömning

Du kommer att bedömas i:

 • diskussioner vi har i klassen.
 • ditt deltagande på lektionerna.
 • hur du svarar på instuderingsfrågorna.

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback