Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, Svenska som andraspråk, Religionskunskap

·

Årskurs:

1 - 3

Religion (Judendom, Kristendom, Islam)

Observatorielundens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Religion - Vad är det? Vilka religioner finns här där vi bor och vilka byggnader hör i hop med dem? Vilka högtider, symboler och berättelser är typiska för Judendom, Kristendom och Islam?

Vad?

Du kommer att lära dig om och få jämföra Islam, Kristendom och Judendom när det gäller

 • några viktiga berättelser
 • viktiga platser
 • symboler
 • högtider
 • betydelsefulla gudar och personer
 • skrifter

Hur?

Vi kommer under vecka 11-13 att göra detta genom att

 • se filmer
 • läsa och skriva texter
 • lyssna på berättelser
 • samtala om viktiga begrepp, bilder och texter

 

Varför?

Syftet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att:

 • jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna,
 • berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner,
 • berätta något om deras respektive heliga byggnader och platser,
 • kunna återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln

Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback