Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

JAGET - UTE-UGO

Sjödalen , Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 19 mars 2021

Alla barn ska få uppleva naturen och naturvetenskap på ett lekfullt sätt genom utforskande i närområde, samt experimentera på olika sätt och med olika material tillsammans med lärvännen Ute-Ugo.

Mål: 

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla:

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra     

 

Delmål 

Öka barnens kunskap i naturvetenskap

Öka barnens förståelse för hållbar utveckling och hur mitt val påverkar

Öka barnens förståelse för hur människan och naturen har ett samband och påverkar varandra.

Öka barnens förståelse för sin närmiljö 

 

Syfte: Alla barn ska få uppleva naturen och naturvetenskap på ett lekfullt sätt genom utforskande i närområde, samt experimentera på olika sätt och med olika material tillsammans med lärvännen Ute-Ugo.

 

 

Hur ska undervisningen genomföras? 

 

  • Vi undersöker vilka material som finns i skog, parker i vår närmiljö. 
  • Vi samlar skräp i skogen.
  • Sopsortering - besöka sopstation och även göra en egen på avdelningen. 
  • Belysa vad som händer med det vi lämnar efter oss i naturen.
  • Para ihop material med naturen eller inte naturen. Vad passar in? 
  • Ute-Ugo presenteras på samlingen och vilket område hen representerar.  Sedan dyker Ute-Ugo upp vid behov samt vid promenader, utflykter och andra uteaktiviteter
  • Vi samlar löv, stenar, pinnar, kottar och skapar av naturen i vår närmiljö
  • Kims lek

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Arbetet med Ute-Ugo dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen samt fotografering/filmning av vår promenad/utflykt/aktivitet. Vi kommer besöka samma platser flera gånger för att lära känna vår närmiljö ordentligt, samt att det blir igenkännande för de yngre barnen. 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För alla barnen på  avdelningen - Vi arbetar i hel- eller halvgrupp. 

 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

All personal i arbetslaget kommer ha ansvaret för genomförande, dokumentation och reflektion. 

Arbetet reflekteras och analyseras under planerings- och/eller reflektionstid, för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.  

Arbetet dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, samt fotografering av aktivitet.

Vi använder oss av lärplatta där vi kan dokumentera barnens lärande och vår uteverksamhet. Vi använder oss även av lärplatta för att söka information om djur och natur, samt för att scanna våra QR-koder. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter