Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Syror & baser ÅK7

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 6 maj 2021

Vi ska arbeta med syror och baser, indikatorer, pH-skalan och försurning. Vi ska också prata om luft, mark, och vatten.

Beskrivning av arbetsområde/tema

Här får du lära dig att: 

-syror och baser är två grupper av vanliga ämnen
-indikatorer talar om hur surt respektive basiskt något är
-syror och baser kan motverka varandra
-försurning kan orsaka miljöproblem i naturen

Mål

Veta vad som menas med syror och baser.

Känna till några starka och svaga syror.

Känna till några baser.

Känna till vad en neutral lösning är samt hur man kan göra en sådan.

Känna till olika typer av indikatorer, vad de gör samt hur de används.

Kunna bestämma pH-värdet på olika lösningar och förstå vad det innebär.

Förstå vad försurning innebär för miljön, vad som orsakar det samt hur man kan förhindra det.

 

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar

Demonstrationer

Uppgifter

Laborationer

 

Bedömning

Vad ska bedömas

 Se matis.

Hur ska det bedömas?

Bedömningen sker fortlöpande genom hela arbetsområdet genom bl.a. diskussioner under genomgångar, laborationer och eget arbete. Inlämning av slutsats på en laboration som bedöms.

 


Läroplanskopplingar

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Kemi / ÅK7 / Sammanfattning av Kemi (Kemins grunder + syror och baser)
Kemi / ÅK7 / Syror & baser - Quiz
Kemi / ÅK 7 / Labbrapport (Indikatorer)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter