Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Spanska - Colores 7: "Ir de compras"

Träkvista skola, Ekerö · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Här ska du lära dig olika ord och fraser för att handla på olika affärer, att fråga var saker finns och att berätta var de ligger. Du ska också lära dig att berätta om pengar och dina utgifter.

Vecka (Datum) 

Kunskaper och förmågor 

Innehåll 

Vecka 10 

(mar – 12 mar) 

 

 

Kapitel 5: “Ir de compras 

 

TB: sid. 68 – 69  

ÖB: sid. 106 – 107 

 

Studiedag  

må 8 mar 

 

Utvecklingssamtal 

tor 11 mar 

 

Att handla på olika affärer 

 

Studiedag  

må 8 mar 

 

Utvecklingssamtal 

tor 11 mar 

 

Ord för olika affärer 

 

Vecka 11 

(15 mar – 19 mar) 

 

Kapitel 5: “Ir de compras 

 

TB: sid. 68 – 69  

ÖB: sid. 106 – 107 

 

 

 

Utvecklingssamtal 

tis 16 mar 

 

Att handla på olika affärer  

 

Att fråga var saker finns 

 

Att berätta var saker finns 

Utvecklingssamtal 

tis 16 mar 

 

Ord för olika affärer  

 

Lägesord: 

“en la primera planta” (på första våningen), “a la derecha de” (till höger om), “a la izquierda” (till vänster om), “al lado de” (bredvid). 

 

Ordningstalen (1°, 2°, 3°): “primero (a)”, “segundo (a)”, “tercero (a)”. 

 

Vecka 12 

(22 mar –26 mar) 

 

Kapitel 5: “Ir de compras 

 

TB: sid. 70 – 71 

ÖB: sid. 108 – 113 

 

 

 

 

Att handla på olika affärer  

 

Att beskriva kläder 

 

Repetition: färger  

 

Ord för kläder 

 

Att böja adjektiv  

 

Ord och fraser för att handla 

 

Verben necesitar” (att behöva), comprar” (att köpa) “estar” (att vara, plats) 

 

Vecka 13 

(29 mar – 2 apr) 

 

Kapitel 5: “Ir de compras 

 

TB: sid. 72 – 73 

ÖB: sid. 114 – 116

 

Att prata om pengar (veckopeng, månadspeng)  

 

Att berätta om dina utgifter 

 

 

 

 

Verben: “ahorrar” (att spara), “gastar” (att slösa), salir (att gå ut), ir al cine (att gå på bio), osv. 

 

Vecka 14 

(5 apr – 9 apr) 

Påsklov 

 

Påsklov 

Vecka 15 

(12 apr – 16 apr) 

 

 

Kapitel 5: “Ir de compras 

 

TB: sid. 68 – 73 

ÖB: sid. 106 – 116 

 

 

Prov: 

 

 

Läsförståelse 

Hörförståelse 

 

 


Läroplanskopplingar

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Matriser i planeringen
Spanska - Colores 7: "Ir de compras"
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback