Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

9

Genetik, genteknik och evolution 9C - VT21

Forssaklackskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 11 april 2021

Genetik, ärftlighet och genteknik är kanske de allra mest spännande delarna av biologin just nu. De kunskaper och metoder som vetenskapen har tagit fram för att avläsa, förändra och kopiera arvsanlagen hos alla levande varelser bjuder på både fascinerande möjligheter och skrämmande hot. I detta område kommer du arbeta med frågor som: Varför är du den du är? Hur förs arvet vidare? Hur kan man ärva sjukdomar? Hur mycket kan och får människan manipulera gener i syfte att hitta lösningar och mediciner till sjukdomar?

BILDSPEL GENETIK

Checklista

Del 1: Cellen, gener och ärftlighet
 • Beskriva några av cellens organeller och deras funktion (repetition)
 • Förklara vad kromosomer, DNA och gener är samt deras funktion
 • Beskriva hur vi ärver våra gener

 Häfte s. 1-3

Studi: Djurcellen

Studi: Kromosomer och anlag

Studi: Ärftlighet

SLI-Generna - Så fungerar generna https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%202492

Lab: Kiwi DNA

Begrepp: Cell, cellkärna, mitokondrie, lysosom, cellmembran, ribosomer, kromosomer, gen, DNA, arvsanlag, ärftlighet, avel

 

Del 2: Celldelning, reduktionsdelning och könsceller
 • Beskriva en vanlig celldelning (mitos)
 • Beskriva och förklara vad som är speciellt med reduktionsdelning (meios)
 • Beskriva vad som är speciellt med könsceller

Begrepp: celldelning (mitos), reduktionsdelning (meios), modercell, dottercell, könscell

Studi - celldelningen https://app.studi.se/l/celldelning

Snabbkoll!: Meios | UR Play

 

Del 3: Genetiska koden och mutationer
 • Redogöra för vad den genetiska koden är och var den finns
 • Beskriva vad en mutation är och vad den kan leda till
 • Kunna ge exempel på någon mutation

Studi - Gener och proteiner https://app.studi.se/l/gener-och-proteiner

Studi - Mutationer https://app.studi.se/l/mutationer

SLI - Från gen till protein 

Snabbkoll!: Mutation | UR Play

Region Dalarna / Snabbkoll! : Proteinsyntesen (sli.se)

pHet: Gene expression

Begrepp: Protein, aminosyra, kvävebaser, kvävebaspar,

 

Del 4: -  Dominanta och vikande anlag, ärftliga sjukdomar
 • Förklara skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel
 • Förklara hur man kan ärva sjukdomar

Studi - Dominanta och recessiva anlag https://app.studi.se/l/dominanta-och-recessiva-anlag

Studi - arv och miljö https://app.studi.se/l/arv-och-miljoe

- Övning: Vi gör barn!

 

Del 5: Arv och miljö + Genteknik
- Kunna ge exempel på hur en individ påverkas av arv och miljö. 
- Veta vad genteknik innebär och kunna ge något exempel på områden där genteknik används
- Möjligheter och risker med genteknik

 

https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=UR213618

https://app.studi.se/l/genteknik

https://genteknik.nu/

Snabbkoll!: GMO | UR Play

Forskare för framtiden: Team dna | UR Play

Briljanta forskare: Gensaxen | UR Play

Briljanta forskare: Gyllene riset | UR Play

Genvägen | SVT Play

 

Del 6: Evolution och det naturliga urvalet

Diskussion, evolution och genteknik

Studi: Livets ursprung

Studi: Naturligt urval

Studi: Sexuellt urval

Studi: Mutationer och evolution

Forskare för framtiden: Vilka arter överlever? | UR Play

 

Arbetsmaterial:

Faktahäfte - Ärftlighet

Studi.se -> Biologi -> Läran om livet -> Genetik

Bildspel (tryck på länken högst upp i planeringen)

 

Filmer om gener och ärftlighet:

Enkelt om celler och DNA-kopiering: https://www.youtube.com/watch?v=4O47loNGBvY

Från DNA till protein: https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA

Forskare för framtiden: Spermiens dolda genetik | UR Play

 

Artiklar om genteknik:

 

Ny genteknik kan ge friskare barn (Svd)

Kan gensaxen Crispr/cas9 komma att användas för kosmetiska förändringar? (SR)

Genteknik kan bli räddning för klimathotad odling (Forskning.se)

Forskarna: Vår metod kan korrigera nästan alla genetiska sjukdomar (nyteknik.se)

Crispr-forskaren He Jiankui uppges riskera dödsstraff (nyteknik.se)

Klipp från SR om att odla kött med gener: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4728797 

Genteknik väcker etiska frågor – ärftliga sjukdomar kommer kunna “klippas” bort | SVT Nyheter

Framtidens människa: Ska vi ta vår fortsatta evolution i egna händer? | Kultur och nöje | svenska.yle.fi

 

 Bedömning:

Dina kunskaper kommer att bedömas via exit tickets och lektionsaktiviteter under arbetsområdets gång, samt:

Skriftligt prov

Diskussion Evolution/genteknik


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Kunskaper i biologi
Genetik åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter