Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Skapa ett djur i lera

Vallsta skola F-6, Bollnäs · Senast uppdaterad: 21 mars 2021

Du får lära dig hur man arbetar med lera för att skapa ett tredimensionellt djurhuvud. Du kommer att använda olika verktyg och även studera bilder för att få fram naturtrogna detaljer, egenskaper och rätt proportioner på ditt djurhuvud.

I denna uppgift kommer du att utveckla din förmåga att:

- Studera bilder för att lära dig om proportioner och ett djurs egenskaper.

- Skapa en skulptur med hantverksmässiga tekniker, olika verktyg och lera.

- Undersöka och presentera ett djur genom att skapa en skulptur i lera.

Arbetssätt/hur:   

-    - Du får lära dig om lerans egenskaper, hur den förvaras mellan lektionstillfällena och vad skröj bränning är.

 

     - Du får lära dig om olika verktyg och metoder som används för att forma leran, tex miretter, slickers, kavaletter och modelleringsverktyg.

 

     - Du kommer att arbeta med din ler skulptur och sedan göra en skriftlig utvärdering.

 

Hur kan du visa dina kunskaper:

Ditt arbete bedöms under hela arbetsprocessen från idé till slutprodukt.

Du gör några skisser av djurhuvudet som du sedan använder dig av när du formar ditt djurhuvud.

Du tar hand om din lera på rätt sätt.

Du använder dig av verktygen för att få fram detaljer i leran. 

Du svarar utförligt på frågorna i din utvärdering.

   

 

 

E

C

A

SKAPANDE
ARBETE
Tekniker, verktyg & material

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

KOMMUNIKATION

Utvärdera/ge omdöme

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

KREATIVITET

Egna idéer

Du har få egna idéer till ditt arbete.

Du har egna idéer till ditt arbete. När något är svårt prövar du först om du kan lösa problemet själv, och ber sedan om hjälp.

Du har flera egna idéer till ditt arbete. När något är svårt prövar du att lösa problemet. Du tar själv ansvar för att ta "nästa steg" i din arbetsuppgift.

Anpassning till uppgiften

Du har skapat ett djurhuvud med någorlunda rätt proportioner och detaljer.

Du har skapat ett djurhuvud med rätt proportioner och tydliga detaljer som visar djurets egenskaper och detaljer, tex päls, hud eller fjäll.

Du har skapat ett djurhuvud med rätt proportioner och tydliga detaljer som visar djurets egenskaper och detaljer, tex päls, hud eller fjäll. Huvudet är utformat på ett sätt som ser trovärdigt, detaljrikt och levande ut.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback