Skolbanken Logo
Skolbanken

Känslor

Knappekullaskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 7 april 2021

Arbetsområde om känslor såsom glad, ledsen, arg och rädd under V.6. Vi använder tal, film, bild, uppmärksammar "alla-hjärtansdag" samt europeiska 112-dagen.

Syfte  
Syftet med vårt känslotema är att du som elev ska bli medveten om dina känslor. Vi vill lyfta att det är helt okej med känslor och skapa ett gruppklimat där ni elever vågar visa era känslor.

Mål
Du ska få uttrycka och tolka känslorna; glad, ledsen, rädd och arg med hjälp av ord, fotografier, tecken och bilder. Du lär dig att benämna känslor och känna igen dem. Du kommer få prata om vilka känslor som finns och hur de olika känslorna känns i kroppen.

Bedömning
Du kommer bedömas ut efter din förmåga att benämna dina känslor, ditt sätt att reflektera över dina känslor, kunna ge exempel på olika känslor samt genom att se och förstå andras känsloläge.

 

Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.

Rytmik, rim och ramsor.

Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.

Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.

Bilder som är aktuella för eleven och vilket budskap de förmedlar.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd.

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.

Sång- och danslekar.

Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.

Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.

Arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback