Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7

Sakprosa

Östlyckeskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 26 januari 2023

Vi jobbar med texttypen sakprosa, faktatexter. I skolan och vardagen är vi omgivna av olika faktatexter.

Ni läser i läroböcker och och ni läser nyheter. Vi kommer att undersöka vad som kännetecknar sakprosa och i vilka sammanhang vi träffar på sakprosa. Arbetet avslutas med att ni skriver en egen sakprosatext.


Läroplanskopplingar

Sammanfattning av texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Sakprosatexter för ungdomar och vuxna. Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter. Texternas syfte, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. Kombinationer av olika texttyper.

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Skriv en egen faktatext

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback