Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Rörelse och kroppsuppfattning

Munkebo förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Barnen ska få möjligheter att röra sig på olika sätt och få motoriska utmaningar i olika miljöer. Vi vill att barnen ska känna glädje i att röra på sig.

MÅL

Vad ska barnen erbjudas för att träna grovmotorik?

Barnen ska få möjligheter att röra på sig och träna färdigheter som att gå, hoppa, åla, krypa, springa och balansera.

De ska också få möjligheter att klättra, hänga och rulla.

De ska få möjligheter att i olika aktiviteter med bland annat bollar öva på att rulla, kasta, fånga och sparka.

Barnen ska få möjlighet att tillägna sig ett ordförråd som inkluderar kroppsdelar och rörelser.

De ska få möjlighet att uppleva både intensitet och vila.

 

Hur ska vi ge dessa möjligheter?

Det är viktigt att vi hittar en balans mellan att barnen får känna tillit till sin förmåga och att de får utmaningar.

Vi ska spela musik som barnen kan dansa och röra sig till. Ibland kombinerar vi musik med annat material som främjar rörelse, som till exempel kryptunnel, ärtpåsar och bollar. Vi ska använda rytmen i musiken och olika typer av musik för att uppmuntra till både pulshöjande aktiviteter och vila.

Vi ska erbjuda material och uppmärksamma barnen på ställen som lämpar sig för balansgång, till exempel sandlådekanten, brädor eller balanskuddar. 

Vi ska erbjuda en varierande miljö med olika underlag och möjligheter till att till exempel klättra och hänga.

Vi ska ta fram bollar i vissa aktiviteter inomhus, och ofta erbjuda lek med bollar ute. 

Vi ska ha lekar eller gympapass som ger möjlighet att träna olika motoriska färdigheter.

Vi ska erbjuda lekar, aktiviteter och material som uppmuntrar till rörelse. Vi pedagoger ska vara förebilder och ge barnen inspiration till rörelse och rörelseglädje. Vi ska sätta ord på vad vi gör och benämna olika kroppsdelar. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter