Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3), Teknik

·

Årskurs:

3

Bronsåldern åk 2

Skederids skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Efter den långa stenåldern som varade i ca 12000 år började man lära sig att använda metaller. Handelsmän från Norden åkte med sina skepp söderut för att byta skinn, torkad fisk, boskap och bärnsten mot fina bronsföremål.

Vi kommer att arbeta med:

 

 • hur människorna levde under bronsåldern (livsvillkor, handel, varor, klädsel, begravningar mm.)
 • vad brons består av och vad man använde det till.
 • spår från bronsåldern.
 • tidslinjen
 • att jämföra bronsåldern med stenåldern

Vi kommer att: 

 • arbeta enskilt, i par och i grupp.
 • arbeta med tidslinjen.
 • träna på att söka information.
 • läsa och skriva enkla faktatexter.
 • titta på filmer.
 • skapa i lera och göra stop-motion film
 • svara på frågor i SO boken

Bedömning:

Se matris


Läroplanskopplingar

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen
Forntiden Bronsåldern
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback