Skolbanken Logo
Skolbanken

Från Vikingatid till Frihetstid

Eriksberg anpassad grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 11 april 2021

Du ska få lära dig mer om Sveriges och Uppsalas historia under tiden från Vikingatiden till Frihetstiden.

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

 

Du ska med stöd av bilder kunna läsa och berätta  om Sveriges och Uppsalas historia.

Du ska bidra till resonemang om budskap och handling i olika filmer vi ser kopplade till temat.

Du ska med hjälp av bildstöd visa på historiska händelser från Vikingatid till Frihetstid. 

Du ska utifrån tidslinjen kunna resonera om olika händelser och gestalter.

Du ska i resonemang kunna använda ämnesspecifika ord så som Vikingatid, Medeltid, Vasatid, Stormaktstid, Frihetstid. 

 

Undervisning - arbetssätt

Vi kommer att skapa tidslinjer i klassrummet, där vi med bilder sätter ut viktiga händelser och gestalter.

Vi ser filmer där vi resonerar om innehållet och gemensamt skapar widgitbilder för att komma ihåg. 

Vi kommer bl.a. att använda oss av filmer från Begreppa, NE-Skola och Studi.

Vi arbetar enskilt och tillsammans. 

 

Elevinflytande

På vilket sätt kommer eleverna få möjlighet att påverka undervisningen eller hur bedömningen ska gå till? 

Du kommer att få välja en händelse, byggnad eller gestalt att redovisa inför gruppen.

 

Bedömning

Du ges feedback varje lektionspass och bedömningen sker fortlöpande med stöd av observationer och i samråd mellan kollegor.

Efter varje avslutad tidsperiod redovisar du vad du lärt dig med stöd av det bildstöd vi arbetat fram.

Som en avslutande uppgift får eleverna enskilt eller i par redovisa en händelse, byggnad eller gestalt inför klassen.

 

 


Läroplanskopplingar

söka information från olika källor, och

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,

jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Matriser i planeringen
VAA, Historia, Vikingatiden till Frihetstiden
KOM,kommunikation åk 1-9, grundsärskolan
Historia, åk 7-9, grundsärskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback