Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Flyta/Sjunka

Ekebackens förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 19 mars 2021

Under början av terminen har vi arbetat med snö, is och vatten vilket lett till ett intresse för flyta/sjunka bland barnen. Då barnen i den fria leken visar intresse både för vatten, konstruktion och lek med olika fordon kommer vi spinna vidare på detta under våren.

tidigare: undersökt isballonger med mikroskop, målat på is, gjort istavlor, hällt salt på is.

Syfte: utmana och stimulera barnens intresse och nyfikenhet gällande vatten, konstruktion samt begreppen flyta och sjunka.

Mål: öka barnens förståelse för begreppen flyta och sjunka samt inspirera dem i den lärande leken.

Grovplanering Violen 

- Vi introducerar begreppen flyta/sjunka genom att titta på Tiggy testar och barnen får undersöka saker som flyter och sjunker. Material: jämföra naturmaterial med material från våra lärmiljöer inomhus.

- Undersöka t.ex. om apelsinen sjunker eller flyter? Vad händer om vi skalar av apelsinskalet? Samt om äpplet flyter eller sjunker? Och vad händer med äpplets kärnor? 

- Kan vi få något som sjunker att flyta? : titta på Grej och Mojäng ”hur får vi saker att flyta” 

- Reflektera över hur vi skulle kunna få saker och flyta, ev. Bygga egna båtar och fundera kring vilket material som skulle kunna användas. Eventuellt material: kork, frigolit, sittunderlag, trä/bark, metallock, folie, mjölkkartonger, petflaskor, ketchupflaskor, plastpåse, ballong, etc. 

- Båtskapande 

- Test av båtar

- Båtutställning 

Detta är en endast en grovplanering och kan därför komma att justeras utifrån vad som intresserar barnen. 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback