Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Massmedier

Ryrsjöskolan, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Var ifrån får vi all information? Var möter vi fakta, underhållning eller propaganda? På vilket sätt påverkas vi av reklam? Hur ska man veta om informationen man möter är sann? Kan man tro på allt som skrivs och sägs? I det här arbetsområdet tittar vi på vilka olika massmedier som finns i vårt samhälle och varför de är en viktig del i demokratin. Vi kommer att lära oss granska källor och tittar närmare på reklamens budskap.

Undervisning och arbetsformer

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med Massmedia. Vi kommer att lära oss om olika massmedier i samhället och hur de fungerar. Vi kommer också att reflektera över olika källors påverkan på oss människor samt kunna ta ställning till vilka källor som är trovärdiga eller inte. Vi lär oss även om hur reklam påverkar oss och vart reklamen finns. Vi skall också titta på nyheter och hur man vet att nyheter är sanna. Vi kommer att titta på filmer och diskutera filmerna både i helklass och i mindre grupper. Ni kommer att få svara på frågor om massmedier, reklam och nyheter. Ni kommer även att få arbeta i "Tummen upp SO, Geografi och Samhällskunskap".  Avslutningsvis kommer ni att få göra en egen reklamuppgift.

 

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna får verktyg att hantera information i vardagsliv, studier och kunskaper om hur man söker och värderar information om samhället från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
 • Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
 •  

Mål med arbetsområdet

Mål för arbetet med Massmedia är att du ska kunna och ska känna till:

 • Vad massmedier är
 • Vad dagstidningar är
 • Vad sociala medier är exempelvis: Facebook och Instagram.
 • Hur man vet om allt i olika massmedier är sant
 • Hur man kan jämföra olika källor för nyheter
 • Hur man granskar reklam och uttala dig om dess värde och betydelse
 • Hur människor kan bli påverkade av massmedier och reklam

 

Viktiga begrepp inom Massmedia:

Medier/massmedier, information, kommunikation, informationssamhälle, mottagare, sändare, marknadsföring, reklam, produktplacering, dold marknadsföring, propaganda, åsiktsfrihet & yttrandefrihet, censur, källkritik, budskap, journalist, statliga och reklam tv-kanaler, sociala medier, varumärke, målgrupp och källa.

 

 

Bedömning - Vad kommer bedömas?

 • Din förmåga att analysera förklara jämföra, se likheter och skillnader samt se samband.
 • Din förmåga att kunna kommunicera, samtala och motivera
 • Din förmåga att förstå olika begrepp och kunna använda de.

 

Du kommer att redovisa dina kunskaper genom:

- Muntliga diskussioner, övningar under lektionerna och skriftliga inlämningar.

 

 


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Matriser i planeringen
Massmedier
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback