Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Religion - Kristendom åk 4, veckorna 2-6, 15-19

Katarina Södra skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 mars 2021

Under kommande veckor ska vi arbeta med religionen kristendom. Ni kommer få kännedom om hur kristna högtider hör ihop med Jesus liv och hur de påverkar nuvarande traditioner och ritualer. Ni ska också få kännedom om hur det är att leva som kristen i dag, samt få förståelse för hur kristendomen växte fram. Dessutom kommer ni att få lära er en hel del ämnesspecifika ord och begrepp.

Vi kommer att läsa om vad religion är och hur den växte fram. Sedan fördjupar vi oss inom kristendomen.

 

Lektionsinnehåll:

  • Vi kommer att använda oss av läroboken Upptäck Religion och dess arbetsbok. 
  • Vi kommer att läsa, diskutera och ta reda på svar på de frågor vi har.
  • Vi kommer att titta på passande lärfilmer på SLI.se och från Inläsningstjänst (Begreppa).
  • Vi kommer befästa våra kunskaper genom Kahoot, Elevspel.se och övningar i Smart Notebook. 
  • Vi avslutar det hela med någon form av kunskapskoll

 

Bedömningsunderlag:

  • Din input under lektionstid.
  • Din muntlig aktivitet i de uppgifter vi fokuserar på.
  • Ditt skriftliga resultat i de uppgifter vi jobbar med.
  • Vilken typ av frågor du ställer.
  • Prov muntligt eller skriftligt. Bestäms senare.

Läroplanskopplingar

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Begreppen religion och livsåskådning.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback