Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

Samhällskunskap - Individer och grupper åk 4, veckorna 48-51

Katarina Södra skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 mars 2021

Vi människor är individer som tycker olika, men ingen av oss skulle klara oss på egen hand. Vi behöver varandra! Du är en del av en grupp, i din familj, i klassen, kanske i ett lag, i kompisgänget, i en släkt och i samhället.

Lektionsinnehåll:

  • Vi kommer att använda oss av läroboken Upptäck Samhälle och dess arbetsbok. 
  • Vi kommer att läsa, diskutera och ta reda på svar på de frågor vi har.
  • Vi kommer att titta på passande lärfilmer på SLI.se och från Inläsningstjänst (Begreppa).
  • Vi kommer befästa våra kunskaper genom Kahoot, Elevspel.se och övningar i Smart Notebook. 
  • Vi avslutar det hela med någon form av kunskapskoll

 

Bedömningsunderlag:

  • Din input under lektionstid.
  • Din muntlig aktivitet i de uppgifter vi fokuserar på.
  • Ditt skriftliga resultat i de uppgifter vi jobbar med.
  • Vilken typ av frågor du ställer.
  • Prov muntligt eller skriftligt. Bestäms senare.

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback