Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Geografi - Sverige åk 4, veckorna 34-39, 45-47 och 6-14

Katarina Södra skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 mars 2021

Vi kommer att arbeta med Sveriges geografi och landskap. Vi ska ära oss om Sveriges uppdelning i landskap och hur Sveriges natur ser ut på olika platser i landet genom att beskriva olika naturtyper. Vi kommer att lära oss att använda karta och känna igen några vanliga karttecken.

Lektionsinnehåll:

 • Vi kommer att använda oss av läroboken Upptäck Sverige och dess arbetsbok. 
 • Sveriges olika livsmiljöer (naturtyper) som stad, glesbygd, fjäll, kust, odlad mark, skog, sjö och älv.
 • Var bor de flesta människorna och varför just där?
 • Sveriges namngeografi, dvs landskap, berg, städer och sjöar.
 • Kartors uppbyggnad med färger, symboler, väderstreck samt slå i en kartbok.
 • Sveriges naturresurser och tillgångar
 • Viktiga geografiska ord och begrepp
 • Vi kommer att läsa, diskutera och ta reda på svar på de frågor vi har.

 

 • Vi kommer att titta på passande lärfilmer på SLI.se och från Inläsningstjänst (Begreppa).
 • Vi tittar på serien Geografens testamente Sverige och arbetar medplatser, begrepp och kunskaper från serien i undervisningen. 
 • Vi kommer befästa våra kunskaper genom Kahoot, Elevspel.se och övningar i Smart Notebook. 
 • Du kommer också träna på dina namnkunskaper på Seterra Online och Webbmagistern.se

 

Bedömningsunderlag:

 • Din input under lektionstid.
 • Din muntlig aktivitet i de uppgifter vi fokuserar på.
 • Ditt skriftliga resultat i de uppgifter vi jobbar med.
 • Vilken typ av frågor du ställer.
 • Prov muntligt eller skriftligt. Bestäms senare.

Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback