Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4

En läsande klass, åk 4

Rosendalsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 30 mars 2021

Vi kommer att arbeta med läsförståelse och olika strategier kring läsning.

Vad är målet för arbetsområdet?

Vi kommer att arbeta med olika texter med inspiration från “en läsande klass” och “Rosendalsskolans arbete med läsförståelse”. Vi lär oss om olika lässtrategier och använder oss av dessa för att utveckla elevernas läsförståelseförmåga.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva samt till att  utveckla förmåga att bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. 

Hur ska vi arbeta?

Det finns olika strategier för att maximera sin läsning och sin läsförståelse. Vi kommer arbeta i läsgrupper, parläsning, enskilt, och i helklass för att på olika sätt  träna upp läsflytet och läsförståelsen. 

Vi kommer träna läsning genom att använda oss av:
- Bänkbok
- Läsmysteriet (UR-serie)
- ILT (upplästa böcker)
- Korta berättelser
- Högläsningsbok

Vi kommer arbeta:
- Enskilt
- I par
- Helklass
- Gruppdiskussioner

Olika sätt att lästekniker som vi kommer använda oss av är:

- Högläsning
- Fingerläsning
- Parläsning
- Pennläsning
- Stafettläsning
- Eko-läsning

 

Vilka är lässtrategierna?

Spågumman: att förutsäga, gissa och tro vad som kommer att hända i texten sedan. 

Detektiven: att upptäcka och definiera ord som är långa, svåra eller nya, och hur man då kan göra.

Reportern: att ställa sakliga frågor om och till texten för att se om man har förstått handlingen.

Cowboyen: att ringa in det viktigaste i texten, sammanfatta texten. 

Konstnären: att tänka kring hur och vad som sker i handlingen, att skapa inre, personliga bilder till texten.

Hur ska detta bedömas?

Genom formativ bedömning så som;

- Delaktighet på lektionerna
- Avstämningar under arbetsområdets gång


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt även beskriva sin upplevelse av läsningen

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback