Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Hjärt- och lungräddning (HLR)

Vasaskolan, Hedemora · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Att kunna agera vid misstänkt hjärtstopp blir en livsviktig kunskap och ingår i ämne idrott och hälsa.

Du får lära dig  och visa hur man agerar vid misstänkt hjärtstopp.

Syfte

"Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer" (Skolverket, 2011).

Innehåll

 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Arbetsformer

 • Teoretiska uppgifter på Teams och arbetsblad (se material)
 • Praktiska övningar, härma videoinstruktioner (se material)
 • Praktiska övningar på HLR-dockor (alt. kudde om du har fjärrundervisning)

Bedömning

Bedömning sker på följande sätt

 • Praktiskt test av hela flödet i HLR (Upptäcka, livstecken + larma, HLR, stabilt sidoläge).
 • Samtal om risker och förebyggande av skador i olika situationer i samband med hjärtstopp
 • Du kan beskriva covid-19 anpassningar för HLR

Material

HLR rådet

Lärobok Liber Idrott och hälsa 7-9

Teams uppgifter

 • HLR1, HLR2, HLR3, HLR4

Källor

Planering

 • flexibelt under lektionstid under vårterminen 2021
 • klart senast sista maj 2021
 • uppföljning av kunskaper i matrisen nedan

Läroplanskopplingar

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Matriser i planeringen
Hjärt- och lungräddning (HLR)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback