Skolbanken Logo
Skolbanken

Läsa, förstå och reflektera över olika texter

Norretullskolan A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Att kunna läsa, att förstå ords betydelse och kunna hantera en text är inte bara viktigt för att kunna vara en del av det demokratiska samhället, läsningen kan också öppna dörrar till nya världar och insikter. Litteraturen är för många en källa till inspiration, nya insikter, mod och livslust.

Tidsram

VT- 21 Vecka 2-24

   Du kommer att få förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

 • bli mer trygg som läsare 

 • uttala ord och ordens betydelse

 • tolka texternas innehåll 

 • att värdera innehållet utifrån aktuell frågeställning

 • "läsa mellan raderna", att tolka och ta till dig det som inte står skrivet i ord men har betydelse för innehållet. 

 • välja bra strategier för att kunna ta till dig texternas innehåll

 • använda och att granska källor, sociala medier och sökmotorer på internet.

 

Du kommer att få arbeta med:

 
 • ordförståelse och uttal genom dialoger och diskussioner i klassen

 • att läsa och lyssna på texter hämtat från olika medier, skrifter och böcker

 • olika strategier för att kunna hitta ditt sätt att arbeta med och ta till dig texter

 • att återge innehållet från texter du tagit till dig

 • att identifiera vad som är det viktigaste i texten 
 • böcker, arbetsblad, sidor och applikationer på nätet

 • spel både digitalt och praktiskt

 

 

Du kommer att få visa dina kunskaper och bedömas utifrån:

 • din medverkan i att delta i dialoger och diskussioner 

 • din medverkan i att återge ordens betydelse och uttal

 • din medverkan i att återberätta innehållet ur texter

 • din medverkan i att ta ut det viktigaste ur texten för att lösa uppgiften

 • din medverkan i att hitta egna strategier för att ta till dig innehållet i texter

 • din medverkan i att hitta strategier för att bedöma trovärdigheten på texten

 • din medverkan i att använda sökmotorer på internet för att hitta information och fakta 


Läroplanskopplingar

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

söka och värdera information från olika källor.

Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.

Digitala verktyg för kommunikation.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Matriser i planeringen
Läsa, förstå och reflektera över olika texter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback