Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Magic 4 Kapitel 21-29

Ängsnässkolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Vi jobbar med materialet Magic! för åk 4. Textbook och workbook.

Undervisningens innehåll

Fakta om Indien och Australien.

Olika rum

Månader

Djur

Länder

Siffrorna 0-100

Yrken

Väder

Fritidsaktiviteter

Telefonsamtal

Grammatiska moment

There is/there are 

ing-form

going to

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med undervisningsmaterialet Magic för åk 4 som innefattar både textbook och workbook. Varje elev har tillgång till materialet via www.studentlitteratur.se med egen inloggningskod. Vi arbetar med ett kapitel i veckan. Vi lyssnar, samtalar, skriver och läser tillsammans och i smågrupper. 

Vi gör en lite större skrivuppgift i arbetet med kapitel 28 - My perfect day

Bedömning

Till varje kapitel har vi ett läxförhör. 

Vi kommer att ha ett progress test efter kapitel 29.

Din muntliga förmåga bedöms fortlöpande under lektionerna.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen
Åk 4 Engelska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback