Skolbanken Logo
Skolbanken

Problemlösning

Lilla skolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Nu kommer vi fokusera på olika strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Beskrivning av arbetsområdet:

Nu ska vi arbeta med problemlösning under några veckor. Vi ska träna på att lösa olika problem i vardagen, läsa och lösa ”kluringar”. Vi ska träna på att komma med egna förslag på lösningar. Vi kommer bl.a. använda oss av olika laborativa material.

 

 Du kommer att lära dig genom: 

Samtala, samarbeta, se film, använda Ipad - appar och använda laborativt material

 

     

Du visar vad du har lärt dig genom att:

Redovisa dina förmågor i samtal med bildstöd i grupp och enskilt, genom att bidra till lösningar på olika matematiska problem under arbetets gång. 

 

 Du ska känna till och kunna använda följande begrepp:

 

Lösningar, problem, rimligt, mönster, sortera

 


Läroplanskopplingar

lösa matematiska problem,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.

Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.

Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.

Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till delvis fungerande lösningar.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.

Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till väl fungerande lösningar.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback