Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

F

Fysik Ljud och ljus åk 7

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 19 mars 2021

I årskurs 7 kommer vi att arbeta med två olika arbetsområden: Ljud och ljus Rörelse och kraft

Vad ska vi göra?

I kapitel 3 kommer du lära dig:

• hur ljud uppstår och breder ut sig

• principer för hur ljud skapas i olika musikinstrument

• om ljudets egenskaper, till exempel skillnaden mellan starka och svaga toner samt höga och låga toner

• hur ljud mäts och hur ljudmiljön kan påverka hälsan

• om historiska och nutida upptäckter och vilken betydelse de haft för utvecklingen

I kapitel 5.4 kommer du lära dig om ljus och färger:

• att vitt ljus kan delas upp i ett spektrum av färger och hur ögat uppfattar färger

• att synligt ljus är en del av ett spektrum med elektromagnetiska vågor, där endast våglängden skiljer dem åt

• varför en viss typ av elektromagnetisk strålning är farlig och en annan helt ofarlig

• resonera och argumentera kring hur den ökade digitaliseringen påverkar samhället och våra levnadsvillkor idag och i framtiden

• beskriva och förklara hur människans aktiviteter påverkat jordens ozonskikt

I kapitel 6 kommer du lära dig:

Att räkna ut medelhastighet

Att det är en förändring i kraft som skapar rörelser

Att identifiera olika slags krafter, t.ex. gravitationskraft och friktionskraft

Hur vi kan använda mätinstrument för att mäta t.ex. sträcka, hastighet, tid och kraft

Använda fysikaliska kunskaper om rörelse och kraft för att förklara vardagliga fenomen

Samtala och argumentera kring samhällsfrågor som rör kunskaper om rörelse och kraft

Varför ska vi göra det? 

För att ge dig förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Diskutera, granska och ta ställning i frågor som handlar om ljud och buller, elektromagnetisk strålning, trafiksäkerhet, samhälle och miljö. 
  • Beskriva och förklara begrepp när det gäller fenomenen ljud, ljus och färger, likformig och accelererad rörelse, gravitationskraft, tyngdpunkt, friktion och fritt fall.
  • Planera, genomföra och utvärdera vetenskapliga undersökningar

Hur ska ni bedömas?

Bedömningen sker kontinuerligt genom din delaktighet i diskussioner i klassrummet, observation av hur du genomför och dokumenterar laborationer, samt genom skriftliga och muntliga förhör och redovisningar

Bedömningsuppgifter:

Testa dig själv 3.1, 3.2 och 3.3: Lämnas in i Teams

Finalen, sidan 95-97. Lämnas in i Teams

Test Ljud (kap 3): Begrepp och frågor från studi.se

Prov Ljus (kap 5.4): Prov på kapitel 5.4 som handlar om ljus och färge

Testa dig själv 6.1 och 6.2: Lämnas in i Teams

Perspektiv: s. 190-191. Diskussion i klassrummet

Prov vecka 12, kapitel 6.1, 6.2 + fritt fall/kaströrelse

Laborationer: Ni kommer att få göra laborationer där ni dokumenterar och utvärderar ert arbete skriftligt.

Vad är det vi bedömer?

Bedömningen har sin utgångspunkt från följande tre förmågor i kursplanen i Fysik för grundskolans senare år:

Kunskaper och användning av begrepp, modeller, teorier.

Dina kunskaper om ljud, ljus, kraft och rörelse och hur du visar detta

Hur väl du använder av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Diskutera och ta ställning

Hur du samtalar om och diskuterar frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle (bade skriftligt och muntligt).

Hur du skiljer fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden

Planera och undersöka

Hur du använder utrustning och hur du genomför undersökningar

Hur du jämför resultaten med frågeställningarna och drar slutsatser

Hur du redovisar och dokumenterar dina undersökningar

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Fysik Åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback