Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Demokratiska system och Sveriges styrelseskick

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 19 mars 2021

Vi kommer att lära oss om olika demokratiska system med fokus på hur Sveriges styrelseskick.

Syftet med undervisningen

Syftet med undervisningen är att du ska få kunskap om begreppet demokrati, de olika formerna av demokrati samt få kunskap om hur Sverige styrs. 

 

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper om Sveriges styrelseskick och valsystem
 • Din förmåga att kunna göra jämförelser mellan det svenska och det amerikanska styrelseskicket.
 • Din förmåga att diskutera olika politiska frågor och framföra dina åsikter med ett underbyggt resonemang.

 

Hur ska det bedömas?

 • Läxförhör
 • Uppgift: Från förslag till lag. 

 

Veckoplanering

 Varje fredag kommer du att få ett läxförhör. Du förbereder dig hemma genom att titta på filmerna och svarar på frågorna som tillhör varje film. Du kan även göra quizet som tillhör varje film på inläsningstjänst.

V. 12

Titta på filmen Val i Sverige som finns på inläsningstjänst. https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/sa-styrs-sverige/val-i-sverige och filmen Riksdag och regering: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/sa-styrs-sverige/riksdag-och-regering

Du ska på veckans förhör visa att du har kunskap om:

 • Vem får rösta i det svenska riksdagsvalet?
 • Vad innebär det att vi har fria och allmänna val?
 • Hur ofta är det val i Sverige?
 • Varför är det viktigt att rösta?
 • Vad menas med att vi har proportionella val?
 • Hur många procent måste ett parti få för att få komma in i riksdagen?
 • Ge exempel på vilka uppgifter riksdagen har
 • Ge exempel på uppgifter som regeringen har  

v. 13

Titta på filmen Hur riksdagen stiftar lagar https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/sa-styrs-sverige/hur-riksdagen-stiftar-lagar

Det du ska visa att du har kunskap om är:

 • Vad är en proposition?
 •  Vad är en motion?
 •  Vad gör ett utskott?
 • Vad menas med att lagförslaget är på remiss?
 • Vem är det som beslutar/stiftar lagar?
 • Vem ska verkställa beslutet?

V.14 Lov 😊

v.15

Så här bildas en regering https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/sa-styrs-sverige/sa-har-bildas-en-regering och filmen Riksdag och regering för att repetera: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/sa-styrs-sverige/riksdag-och-regering

Det du ska visa att du har kunskap om är:

 • Vilken är talmannens uppgift?
 • Vem utser statsminister?
 • Vad gör ett departement och hur leds departementen?
 • Vad kallas en regering som består av några eller de flesta partier i riksdagen?
 • Vad är en majoritets- respektive minoritetsregering?
 • Vad innebär begreppet parlamentarism?
 • Repetition: Ge exempel på vilka uppgifter riksdagen har
 •  Repetition: Ge exempel på uppgifter som regeringen har 

v. 16 Hur kan vi granska makten https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/sa-styrs-sverige/hur-kan-vi-granska-makten

Det du ska visa att du har kunskap om är:

 • Hur kan vi granska makten?
 • Vad innebär offentlighetsprincipen?
 • Varför är det viktigt att granska regeringen och myndigheters arbete? 

v. 17 Sveriges kommuner och regioner https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/sa-styrs-sverige/sveriges-kommuner-och-regioner

Det du ska visa att du har kunskap om är:

 • Vilka uppgifter har kommunen?
 • Vilka uppgifter har regionen?
 • Hur får kommunen sina pengar?
 •  Vem är det som fattar beslut inom en kommun?
 • Vems uppgift är det att se till besluten genomförs i en kommun?
 • Vad är en nämnd?    

Läroplanskopplingar

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Några olika stats- och styrelseskick i världen.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav samhällskunskap. Det som är markerat visar vad du har uppfyllt. OBS vi kommer ej att arbeta med alla kunskapskrav
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter