Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematikboken Alfa- Kapitel 4

Kristinelundskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 19 mars 2021

Matematikboken Alfa - kapitel 4 Mer om multiplikation och division

Matematikboken Alfa - kapitel 4

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

  • kunna räkna multiplikation i flera steg
  • kunna räkna multiplikation med uppställning
  • kunna räkna kort division
  • kunna beräkna medelvärde

Bedömningstillfällen

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett avslutande test/diagnos.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter