Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Koll på Matematik 5B Blästadsskolan- vt 2021

Blästadsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 19 mars 2021

Under vårterminen kommer vi jobba med ekvationer, mönster, vinklar och procent. Med utgångspunkt i Koll på Matematik 5B är målet att utveckla dina kunskaper och förmågor i matematik.

Vilka förmågor ska Du utveckla:

 • Dina kunskaper i matematik.
 • Hur man resonerar kring matematiska problem.
 • Du kommer även att utveckla din kunskap om hur du kan veta om svaret är rimligt eller inte.

Vad ska du lära dig: 

 • ekvationer, uttryck och mönster
 • massa och vinklar
 • bråk och procent
 • beräkningar, prioritering och avrundning
 • cirkeldiagram, lägesmått och sannolikhet

Du kommer att lära dig genom att:

 • skriva och visa tydliga svar med enheter 
 • diskussioner och arbete i helklass och mindre grupper
 • arbeta i Koll på matematik 5B
 • arbeta i Bingel, nomp, quizlet, kahoot och elevspel
 • titta på filmer med matematisk inriktning och diskutera innehållet
 • delta i genomgångar
 • arbeta med tärningsspel och kluringar

Begrepp:

 • ekvation
 • uttryck
 • likheter
 • volym
 • massa
 • area
 • bråkform
 • blandad form
 • procentform
 • avrundning
 • överslagsräkning
 • prioriteringsregeln
 • risk
 • chans
 • simulering
 • typvärde
 • median
 • medelvärde 

Bedömning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid gemensamma övningar.
 • Genom att visa vad du kan på tester och diagnoser
 • Genom att kunna förklara och visa hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.
 • Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.
 • Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.
 • Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.
 • Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Underlag för bedömning:

Se matris.

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Koll på Matematik 5B
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter