Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Berättande text fantasy åk 4

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 mars 2021

Vi kommer nu att skriva en berättande text inom fantasygenre som ska röra sig mellan nutid och vikingatid. Där två världar möts via en portal

 

Vi ska nu skriva en fantasyberättelse och ska skrivas enligt en berättarkurva.

 

·         Rubrik

 

·         En inledning som talar om vem det handlar om och var och när det händer, presenterar miljön.

 

·         Därefter följer en serie händelser som för berättelsen framåt. Det ska också uppstå en konflikt/komplikation där läsaren utsätts för oro. Händelserna ska växelvis få läsaren att invaggas i trygghet blandat med oro.

 

·         Till sist ska ni ha en upplösning och ett avslut där man binder ihop alla ev. lösa trådar som uppstått i texten, avslutar historien.

 

 

Vi kommer att skriva en berättelse inom fantasygenre som ska röra sig mellan nutid och vikingatid.

 

Vad behöver du då förbereda?

 

·         Två världar/platser - miljöer

 

·         Vad är portalen?

 

·         En huvudkaraktär – nutid - personbeskrivning

 

·         En huvudkaraktär i vikingatid - personbeskrivning

 

·         Bikaraktärer som spelar roll för berättelsen (syskon, familj, vänner m.m.)

 

·         Ett utkast av din tanke kring händelser, enligt berättarkurva.

 

·         Hur berättelsen ska sluta.

 

1.

 

1.      Ni börjar med att noggrant planera er novell utifrån stegen i berättarkurvan (en intext). Viktigt att ni i er planering även beskriver de miljöer ni kommer att ha med samt de karaktärer ni kommer att skriva om.

 

 2.

 

Det är ­viktigt att berättelsen har ett budskap, som framkommer t.ex. ”att ensam inte alltid är starkast”, ”att kärlek och vänskap övervinner allt”, ”stå på dig för den du är” eller något eget.

 

 

Alla stegen i berättarkurvan ska vara lösta innan ni börjar skriva.

 

 

 

2.      Novellen ska efter planeringen, skrivas direkt på dator och sparas i one driven så att ni även kan arbeta hemifrån. Vi kommer arbeta intensivt på svensklektioner t.o.m. v.13. Därefter kommer ni få ca.80 min. i veckan för att bearbeta och renskriva. Mellan v. 15 och 16.

 

 

 

3.      Arbetet ska vara klart och lämnas in för bedömning fredagen den 30 april v. 17 (totalt 6 veckor). Detta är en deadline, d.v.s. att inget arbete bedöms efter detta datum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lite tips…

 

 

 

En berättande text skrivs i första eller tredje person. Texten skrivs i kronologisk ordning och binds ihop av olika sambandsord. I berättande text används ofta språk som gör intryck på läsaren (beskrivande verb, metaforer och liknelser). Berättande text innehåller dessutom dialoger.

 

Här kommer lite tips….

 

Sambandsord som visar på tid.

 

·         Först senare

 

·         Tidigt på morgonen

 

·         Lite senare

 

·         Samma dag

 

Sambandsord som indikerar stämning.

 

·         Plötsligt

 

·         Utan förvarning

 

Sambandsord som ändrar uppmärksamheten.

 

·         Under tiden

 

·         Precis i det ögonblicket

 

 

 

”Sägaverb” i dialog, några förslag:

 

·         Utropade

 

·         Viskade

 

·         Väste

 

·         Skrek

 

·         Snyftade

 

·         Skrattade

 

 

 

 

 

 

 

Att bearbeta texten

 

Vad betyder då att du ska bearbeta texten?

 

Jo nu ska du, efter att texten är färdig, kontrollera att du följt alla skrivregler vi gått igenom hittills.

 

Vilka regler tänker du…?

 

Detta har vi gått igenom… detta kommer jag att kontrollera…

 

 

 

q Stor/liten bokstav och stora skiljetecken.

 

q Kommatecken

 

q Sammansatta ord

 

q Stavning (dubbla konsonanter, o/å, e/ä, o.s.v.)

 

q Dialog

 

q Meningsbyggnad

 

q Styckeindelning

 

q Tempus (verb)

 

q Ordförråd/ användning

 

 

 

Powerpoint som använts under alla genomgångar läggs ut på Teams om ni vill repetera.

 

 

 

 

 

Bedömning

 

 

 

Bedömning utifrån kunskapskraven…

 

 

 

1.      Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk (ordförråd) är ganska varierat.

 

 

 

2.      Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar, och använder skiljetecken. (Se ovan)

 

 

 

3.      Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling. (följer berättarkurvan)

 

 

 

4.      Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen (bearbetning) på ett ganska bra sätt.

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback