Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Svenska författare 1800- & 1900-tal 9B

Öjersjö Storegård 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 20 mars 2021

Hur har författaren inspirerats av sitt eget liv då denne skrev sitt verk? Hur passar texten in i samtidens sätt att leva och se på saker och ting? Vi jobbar i detta arbetsområde med att lära oss hitta likheter mellan författare, verket och tillkomsttiden.

Vad vi gör

Vi läser textutdrag skrivna av kända svenska författare under sekelskiftet, 1800-1900-tal.

Vi arbetar med att se kopplingar mellan författarens liv och samtid och textens innehåll. 

Syfte

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. 

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter och annat berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Centralt innehåll som behandlas

Centralt innehåll är den del av kursplanen som berättar vad som måste ingå i undervisningen mellan åk 7 och 9. 

Se kopplingar till Lgr11 nedan.

Kunskapskrav som testas

För E
- Du kan föra enkla resonemang om texters kopplingar till författaren. 

- Du kan då dra till viss del underbyggda slutsatser om hur texten har påverkats av samhället och livsvillkoren under tiden som texten skrevs. Arbetsformer

Vi jobbar med föreläsningar, filmvisningar om samhället i Sverige under sekelskiftet.

Vi jobbar med gemensam läsning och diskussion av texter. 

Vi jobbar med föreläsningar om författare och texterna. 

Du har gruppdiskussioner. 

Du får en slutuppgift som du skriver på egen hand. 

Bedömningsformer

Vi kommer att diskutera och jobba med texterna i helgrupp och i mindre grupp.

Det är i huvudsak den avslutande uppgiften som har vikt i bedömningen. 

För bedömningen används dock allt underlag för bedömning som finns från arbetsområdet. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Författare, svenskt sekelskifte 1800- 1900-tal.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback