Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3), Bild, Religionskunskap

·

Årskurs:

1 - 3

Naturväsen

Brokinds skola, Linköping · Senast uppdaterad: 5 september 2023

Vi kommer att lära känna olika väsen från nordisk folktro och lära oss om vad dessa oknytt har betytt för att förklara oförklarliga företeelser förr i tiden.

Innehåll

Vi kommer att:

Lära oss vad som kännetecknar en saga, arbeta utifrån sagomattan som modell och skriva sagor om olika väsen.

Skriva faktatexter om väsen utifrån vad man trodde förr.

Lära oss att förstå skillnaden på en saga och en faktatext.

Presentera sin saga för klassen och bedöma varandras sagor med two stars and one wish, två beröm (vad man gjorde bra i sin presentation)  och en önskan (något man kan förbättra till nästa gång).

Titta på Mytologerna  https://urplay.se/serie/166842-mytologerna och där lära känna olika väsen.

Lära känna konstnären John Bauer. 

Måla väsen med hjälp av olika tekniker på bildlektionerna.

Titta på filmen Spiderwick. Vi har i årskurs 1 lyssnat på den första och andra boken som högläsningsbok.

Bygga upp en miljö av skog- och naturmateriel, där sedan olika väsen tillverkade i lera får bo (På fritidstid).

 

Begrepp att kunna: saga, faktatext, sägen, väsen, myt 

 

Bedömning:

Du ska kunna:

Berätta om några olika väsen, vad de heter och hur man trodde om dem.

Skriva en saga med hjälp av sagomattan som modell.

Skriva en enkel faktatext om ett väsen.

Presentera din saga för en mindre grupp/klassen.

Ge återkoppling på en kompis saga.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.

Några skönlitterärt betydelsefulla barnboksförfattare och illustratörer.

Några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback