Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4

SvA - Läsa och skriva faktatexter åk 4

Husensjö skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 21 mars 2021

Under vårterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet "Faktatexter". Vi kommer att träna på strategier för hur man läser och förstår en faktatext och hur man skriver en egen faktatext.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA...

 • känna till vad en faktatext är och vilka olika delar den består av t ex rubrik, inledning, stycken och källhänvisning
 • känna till vad en källa är och hur du själv kan vara källkritisk när du läser
 • känna till vilka strategier du kan använda före, under och efter läsningen för att underlätta förståelsen, t ex förutspå, ta ut nyckelord och sammanfatta med hjälp av tankekarta
 • kunna söka fakta i olika källor 
 • planera med hjälp av tankekarta och skriva en egen faktatext med rätt struktur och bra innehåll

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

 • samtala om vad källor och källkritik är
 • lära oss faktatextens struktur (olika delar) och träna på dessa
 • träna på att ta ut stödord/nyckelord i texter och strukturera dessa i en tankekarta
 • titta på exempel från läroböcker och elevtexter om hur man kan utveckla sin egen text
 • använda oss av faktakunskaperna från arbetsområdet Vikingatiden när du skriver din egen text

VI KOMMER BEDÖMA HUR DU...

 • deltar i de gemensamma samtalen och diskussionerna om faktatextens innehåll och struktur samt källkritik
 • använder dig av lässtrategierna när du läser faktatexter
 • planerar med hjälp av tankekarta, skriver och bearbetar din egen faktatext

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback