Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Koll på NO - Sjöar och vattendrag

Hosiannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 mars 2021

Har du badat i en sjö någon gång? Sjöar kan se väldigt olika ut. En del är stora och djupa med klart vatten - och andra är små, grunda och mörka. Stränderna kan också vara olika. Vissa sjöar har sandstränder och andra är omgivna av höga klippor. Men det finns många sjöar där man inte kan komma ner till strandkanten för att det växer så mycket vass. I alla sjöar lever små och stora djur. Vet du vilka?

Mål

När du har arbetat med det har kapitlet ska du: 

 • kunna ge exempel på några olika typer av sjöar i Sverige såsom klarvattensjöar, slättsjöar och brunvattensjöar
 • känna till namnet på några fåglar vid vattnet, några fiskar och några vattenlevande insekter 
 • veta vad som menas med en näringskedja och kunna ge exempel på en näringskedja som finns i en sjö
 • veta hur en fisk är uppbyggd.
 • veta hur en groda utvecklas från rom till vuxen.
 • kunna ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • läsa texter tillsammans
 • öva på begrepp
 • diskutera
 • jobba i arbetsboken
 • göra undersökningar vid vattendrag 

Avsluta med ett mindre test 


Läroplanskopplingar

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Matriser i planeringen
Sjöar och vattendrag
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback