Skolbanken Logo
Skolbanken

Vecka 12 Hallonet

Påarps förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 12 april 2021

I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Mål:

 • Förändra i våra lärmiljöer (sagorum, sjörum, atelje, bygg)

 • Fortsätta med Guldlock och de tre björnarna i mindre grupper (flano, rekvisita, rollek)

 

 • Jobba mer med finmotorik.

 

 

Syfte:

 • Syftet med att förändra lärmiljön är för att barnen ska utmanas mer i sitt lärande, samt upptäcka vad är det man kan göra här?

 • Syftet med att fortsätta med Guldlock är för att alla barn ska få vara delaktiga i vår verksamhet. Vi vill att barnen ska utveckla matematiska begrepp, språkligt, samspel mellan barnen och en mer självständighet.

 • Syftet med att jobba med finmotoriken ger så mycket exempelvis klippa med en sax kräver mycket teknik men även är bra träning för fingrarna. Det är även bra för att hålla en penna samt att följa linjerna.

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback