Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

4

Sv - Grammatik ordklasser.

Prästängsskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Under ett antal veckor kommer vi att arbeta med svensk grammatik och framför allt ordklasserna substantiv, adjektiv och verb. Vi kommer även gå in i varje ordklass och titta på dess böjning samt bestämd och obestämd form.

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du genom att skapa förståelse för grammatik/ordklasserna ska känna en större säkerhet i att uttrycka dig i tal och skrift. Du kommer att utveckla din förmåga att känna igen ordklasserna substantiv, verb och adjektiv. Du kommer även att utveckla din förmåga att känna igen substantivet i bestämd och obestämd form, att böja verb (infinitiv, presens, preteritum) samt att böja adjektiv (positiv, komparativ, superlativ). Inom detta arbetsområde kommer vi även utveckla förmågan att skilja singular från plural. Att kunna kommunicera i tal och skrift. Att anpassa språket efter olika sammanhang, syften och mottagare. Att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

Centralt innehåll

Läsa och skriva. 

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

 

Kunskapskrav

I texter använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

I texter kan eleven skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texter använder eleven grundläggande kunskap om ordklasserna och deras böjningar.

 

Vi kommer att arbeta på följande vis

Vi kommer att följa serien "Grammatikbolaget" och arbeta en del utifrån denna vad gäller ordklasserna.

Vi kommer fördjupa oss i ordklasserna och deras böjningar individuellt och i genomgångar i helklass.

Vi kommer att ha ett test där elevernas kunskaper om ordklasserna kollas av.

Vi kommer att arbeta med meningsbyggnad.

 

Du visar dina kunskaper

Genom muntlig aktivitet vid diskussioner och reflektioner.

Genom skriftliga arbetsuppgifter under lektionerna.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback