Skolbanken Logo
Skolbanken

Körsbäret Röd vecka 12

Påarps förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Här nedan kan ni läsa veckans mål och syfte;

Mål: Målet för veckan är att ge förutsättningar för att skapa förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

 

 

Syfte: Erbjuda aktiviteter som visar på ett varierat tempo under dagen, som vila och rörelse, erbjuda rörelselekar/sånger samt matprat.

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

  • vad gick bra,
  • mindre bra,
  • vad fångade barnen,
  • vad behöver vi förändra.
  • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

  • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
  • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback