Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Programmering åk 9

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Skolans roll är att förbereda elever för att klara sig i en föränderlig värld och förstå hur den fungerar. Dagens samhället blir alltmer uppkopplat och digitaliserat så även om alla inte ska bli programmerare är det bra att ha en förståelse för hur digitala hjälpmedel så som mobiler, och datorer kan styras genom kod.

Vecka

Innehåll

v.11

If-att skriva villkor

v.12

If, and och or-att kombinera villkor

v.13

PÅSKLOV

v.14

While-ett sätt att upprepa kod

v.15

PROV

 

Material: Boken Räkna med kod-Programmering i matematik

Vid programmering är det viktigt att ALLTID ha datorn med sig då bedömningen kommer att ske löpande men kommer även avslutas med ett prov.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter