Skolbanken Logo
Skolbanken

Öst- vecka 12

Mörarps förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Mål:

Rutan och Randan sorterar. Vi fortsätter att sortera med hjälp av sorteringsmaterial.

Vi utmanar till rörelse utomhus med hjälp av olika varianter.

 Erbjuda material för att konstruera en egen saga.

 

 

Syfte:

Öka förståelsen för former, färger och matematik i olika former.

Att öka barnens förståelse att fysisk aktivitet är bra för kropp och knopp.

För att kunna lyssna och öka föreställningsförmåga och fantasi, förmåga att göra en egen berättelse.

 

 

 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback