Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 6

Rymden VH

Björkängen förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Rymden fascinerar både stora och små. I och med att en ny rymdfarkost nyligen landsatts på Mars och ska skicka information och prover till forskare på jorden väcktes intresset för att jobba med rymden även här på Månskenet.

Barnens intresse gällande rymden handlar om de olika planeterna, om livsvillkoren där, om raketer och om vad som gör att det blir dag och natt och olika årstider på jorden. 

 

Vi utgår från barnens intresse och bygger undervisningen på det. 

I de tre grupperna, Sol-, Regn- och Snö- jobbar vi olika men alla inom temat rymden. De olika grupperna har varierande intressen och därför tar vi oss an temat på varierande sätt. 

Solgruppen

Vi har gått in för att lära oss att programmera Bluebot och kopplar det till teknik och att raketer programmeras och att Rovern på Mars programmerats i förväg in i minsta detalj. Vi jobbar vidare med att skapa en egen planet och att hitta på livsvilkoren för den utifrån vad vi lär oss om planeter och rymden. 

 

Regngruppen

Vi har tillsammans kommit fram till att vi vill lära oss mer om rymden. Vi började med att kolla vilka planeter som finns i solsystemet. Där efter fick barnen välja några planeter var och så började vi göra vårat eget solsystem. Vi går vidare med att se på livsvillkoren på de olika planeterna och vad som kan finnas där.

Snögruppen 

Barnen i Snögruppen hade lite olika ingångar och intressen i projektet. Det var såväl rymden som dinosaurier och prinsessor. Utmaningen blev att planera undervisningen så att alla på något sätt kände sig delaktiga utifrån sina egna tankar och intresseområden. Vi landade i att hitta på en egen bok/berättelse med de olika områdena.

Fantasin tog fart och en berättelse skapades tillsammans som nu är under bearbetning. Bilder har målats och nästa steg är att sätta ihop till en bok med hjälp av digitala hjälpmedel, appen Pages och I-movie.

Barnens lärandeprocesser i detta projekt kopplas till olika mål i Lpfö och en förståelse för hur böcker blir till. 

 

Temat avslutas v 14. 

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

fantasi och föreställningsförmåga,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback