Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Alla årskurser

Åk 9. Dans - Rörelse till takt, rytm och sammanhang.

Fågelbäcksskolan 7-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Dans - Rörelse till takt, rytm och sammanhang.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.

Matriser i planeringen
Åk9 . Dans - Rörelse till takt, rytm och sammanhang.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback