Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

GT och Judendom

Söndrumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Judendomen anses vara den äldsta av de fem världsreligionerna och grunden till kristendom och islam. I det här området ska Du får lära dig mer om hur man utövar judendom, matregler och var de flesta judar lever idag. Även den historiska biten om förföljelser genom århundraden och förintelsen under andra världskriget.

Gamla testamentet och judendomen   

 

Syfte 

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livs­ åskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfaldär kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. 

 

Tid: ca 20 lektioner  

 

För att nå E:  

  • Kunna känna till Abraham och Moses roll inom judendomen 

  • Kunna redogöra för förbunden med Gud och israeliterna som utvalt folk 

  • Känna till viktiga händelser i gamla testamentet som uttåget ur Egypten 

  • Kunna redogöra för judarnas historia med förföljelser och förintelsen  

  • Känna till sabbaten och den judiska påsken, pesach 

 

Begrepp:  

Tanakh, Tora, rabbin, synagoga, kippa, jahvepatriark, tio budorden, sabbat, kosher, davidsstjärnan, menora, pesach  

 

För att nå högre betyg 

För att nå högre betyg behöver du med dina baskunskaper (krav för E) som grund kunna:  

  • Fördjupa dina kunskaper om ritualer och högtider (t.ex. kunna jämföra judarnas ritualer med andra religioner) 

  • dra slutsatser (t.ex. hur judarnas historia har påverkat religionen och de som är troende)  

  • jämföra (t.ex. kunna jämföra viktiga ritualer med kristendomen)  

  • byta perspektiv (t.ex. ta perspektiv som troende jude och icke troende, hur skiljer sig synen på människan/livet) 

 

 

Så här kommer vi att arbeta 

·      Arbeta med boken. (Digitalt eller analogt) 

·      Genomgångar. 

·      Diskussioner. 

·      Olika uppgifter. 

·      Titta på filmer. 

·      Eget arbete. 

 

Bedömning 

Bedömning sker löpande, vilket betyder att du under lektionerna har möjlighet att visa dina kunskaper. Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och uppgifter på lektionerna.  

Du kommer också få göra ett moment vid ämnesområdets slut där du får visa hur du beskriver och förklarar samband, samt hur du använder ord och begrepp på ett ändamålsenligt sätt. Detta kan vara skriftligt, digitalt eller muntligt. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback