Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Sång och instrument

Spängerskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Sjung, spela eller skriv en låt.

Under musiklektionerna i årskurs 6 kommer vi fortsätta med att spela olika instrument samt sjunga. Vi kommer även skapa egen musik och arbeta med digitalt musikskapande.

 

Man kan jobba själv eller arbeta i grupp, max 3 pers/grupp.

 

Man kan välja mellan att spela piano, gitarr, bas, trummor eller att sjunga. 

Vill man hellre arbeta i bandlab och skapa musik digitalt så kan man göra det.

 

Om man arbetar i grupp är det viktigt att ni lär er spela/sjunga tillsammans som en grupp. 

 

Det finns väldigt bra hjälpmedel på Youtube för att lära sig spela gitarr, piano, bas och trummor. Dom vill jag ni använder för att lära er. 

 

Väljer man att arbeta i Bandlab ska ni skapa en låt med intro, vers och refräng. Den ska vara minst 2 minuter lång.
Du ska utveckla följande förmågor:

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

 • gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

 

Du ska kunna:

 • delta i gemensam sång och då följa rytm och tonhöjd i viss mån

 • spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma

 • bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord

 • sjunga eller spela på något instrument med timing

 • föra enkla resonemang om eget och andras musicerande

 • uttrycka dig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser

 • beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor

 • utifrån egna musikaliska idéer bidra till att skapa musik

 

Bedömning

 

Se förmågor och kunskapskrav.

 


Läroplanskopplingar

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Musikframföranden.

Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback