Skolbanken Logo
Skolbanken

Utflykt med Vilse och matematik, Vt-21

Vinkelboda förskola, Hofors · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Vi vill utveckla våra utflykter samt utöka vår utflyktstid till 2 dagar i veckan. Hitta Vilse kurs. Vad gör jag om jag går vilse i skogen? Utomhusmatematik. Naturkunskap. Vårteckenjakt och utforskning av närområdet.

Vad: Utflykt, utökning från 1 till 2 dagar i veckan.

Hur: Med fokus på Hitta Vilse och utomhusmatematik. Upptäcka vårt närområde. Vårteckenjakt- årstidskiftningar. Leka och lära med naturmaterial. Naturkunskap. Utomhusbokläsning.

Varför: För att vi är trångbodda ute på gården och miljön är "fattig". Vi ser hur barnen utvecklar fantasin i leken i skogen och vi vill ge dom mer utav det. För att det är roligt och stimulerande att arbeta med utomhusmatematik. Uppskattning, prepositioner, addera och subtrahera, mängder och antal. Längd. större än, mindre än. osv. Naturkunskap- kunskap om växter, fåglar, mossor, småkryp mm som vi kan stöta på under utflykterna. Läsa böcker ute.., kanske medan man ligger och vilar sig gräset? 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback