Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7

Moment 3 SV/SVA ÅK 7 VT21 Resonerande text

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

I denna text ska du resonera kring de tre stora religionernas likheter och skillnader.

Resonerande text

Genomgång av uppgiften och tid för förberedelse inför skrivning av texten.  

Lektion 1 & 2

 Hur ser en resonerande text ut. Skriva en kortare resonerande text om distansstudier. 

Källkritik och hur jag ska resonera kring det. Övning baserat på "fake news".

Lektion 3

Vi kikar på elevexempel av samma text för att förstå bedömningen. Tillsammans granskar vi de olika elevernas texter och varför de fått de betyget de fått. Vi betygsätter enligt matrisen deras texter.

Ni kommer parallellt med detta att få faktakunskaperna på lektionerna i SO. "Att söka efter källor".

Lektion 4-7

Dags att börja skriva på den egna texten.

Inlämning sker innan påsk.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen
Resonerande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback