Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Beta kapitel 5-6

Solviksskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Vi arbetar med kapitel 5 och 6 i Matematikboken Beta. Du får lära dig mer om Geometri och Volym och vikt.

Syfte

När du har arbetar med dessa kapitel får du möjlighet att utveckla din förmåga att: 

Kap 5

 • mäta och jämföra längder
 • se samband mellan olika enheter för längd
 • använda skala för att göra beräkningar i vardagliga situationer
 • känna igen, mäta och jämföra olika vinklar
 • beskriva egenskaper hos och namn på olika polygoner
 • använda metoder för att beräkna omkrets och area av några vanliga polygoner

Kap 6

 • jämföra och uppskatta vanliga föremåls volym och vikt
 • se samband mellan olika enheter för volym och vikt
 • välja lämpliga metoder och utföra beräkningar med miniräknare i vardagliga situationer med volym och vikt

 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlen
 • kunna begreppen: spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, skala, förminskning, bas, höjd, parallellogram, romb, omkrets, area, 
  1 liter, 1 deciliter, 1 centiliter, 1 kilogram, 1 hektogram, 1 gram, kilo, hekto, deci, centi, milli

 

Arbetssätt 

Du:

deltar vid genomgångar (lyssnar och samtalar)

jobbar enskilt eller tillsammans med andra med två av nivåerna på varje avsnitt

- lyssnar på andras strategier när de löser rutinuppgifter och problem

- får möjlighet att presentera dina strategier att lösa rutinuppgifter och problem

- gör en provräkning med uppgifter kopplade till innehållet i de två kapitlen

 

Bedömning

Jag bedömer:
- ditt arbete och ditt deltagande i aktiviteter i klassrummet.

- hur du redovisar dina uppgifter med tydligt visade tankegångar, enhet och svar.

- hur du väljer och använder metoder.

- hur du löser problemlösningsuppgifter.

- hur du kan de begrepp som hör till arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematikboken Beta kap 5 och 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback