Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

8

Akustik och optik åk 9 2021

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Ljud kan vara sköna toner eller outhärdligt oväsen. Ljusstrålar har märkliga egenskaper. De syns inte men lyser ändå upp och sätter färg på tillvaron. Nu är det dags att lära sig mer.

Mål för elev

Du ska lära dig om ljud och ljus och deras olika egenskaper.
Du ska utveckla förmågan att använda begrepp för att förklara samband  samt förmågan att göra systematiska undersökningar.

Innehåll

Fysik Spektrum kapitel 3 Ljud och kapitel 5 Ljus

Exempel på begrepp:

Ljud: ljudvåg, våglängd, frekvens, ultraljud, infraljud, normalton, hög och låg ton, stark och svag ton, resonans,eko, ekolod, ljudnivå, decibel, tinnitus

Ljus: ljuskälla, reflektera, normal, infallsvinkel, reflektionsvinkel, konvex spegel, konkav spegel, brännpunkt, brännvidd, ljusets brytning, tätare ämne, optisk fiber, konvex lins, konkav lins, närsynthet, översynthet, spektrum, elektromagnetisk strålning, ozonskikt, 

Genomförande

Arbetsområdet är uppdelat i två delar.

I den första delen studerar vi ljud. Du kommer att läsa, se film, besvara frågor och göra laboration.

I den andra delen studerar vi ljus. Du kommer att arbeta med metoden att lyssna på genomgångar, se filmer och läsa text för att sedan skriva egna sammanfattningar.
Sammanfattningarna kommer att handla om:
- Vad ljus är
- Ljusets brytning i speglar och linser
- Ögat och synen
- Ljus och elektromagnetisk strålning
- Några tillämpningar i vardagen.

Du ska också göra några laborationer som handlar om ljus och skriva labrapport.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid genomgångar, vid avstämningsuppgifter/läxförhör och i dina labrapporter.
Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov som gäller begrepp och samband.

Elevinflytande

Under arbetets gång kommer du att få eget inflytande över dina sammanfattningar och formen för dessa.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen
Bedömningen gäller fysik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback