Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

3

Läsförståelse

Vasaskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Hur kan du förstå vad du läser? Hur gör man när man läser mellan raderna? Du kommer att få öva på att läsa för att förstå textens innehåll. Vi läser olika texttyper, som tillexempel berättelser och faktatexter.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

- Du ska få lära dig att läsa och förstå/tolka texter utifrån olika läsförståelsestrategier. 

Hur ska vi lära oss detta?

- Genom att läsa texter och svara på frågor

- Genom att samtala om texter

  • - Genom att göra egna frågor till texter
  •  

Vad som kommer att bedömas:

- Din förmåga att samtala om texter och koppla dom till dina egna erfarenheter. 

- Din förmåga att svara på frågor kring texter, i skrift, och koppla dom till dina egna erfarenheter. 

Hur du får visa vad du kan:

- Du får visa vad du kan genom att samtala om texter. 

- Du får visa vad du kan genom att skriva och svara på frågor om olika texter som du läser. 

- Du får visa vad du kan genom att själv formulera egna frågor till olika texter. 

  •  

Läroplanskopplingar

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i texterna och jämföra med egna erfarenheter.

Gemensam och enskild läsning. Läsrelaterade aktiviteter och strategier för att förstå, avkoda och tolka ord, begrepp och texter.

Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i texterna och jämföra med egna erfarenheter.

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter