Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Teknik åk 4

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Visste du att teknik är så mycket mer än bara en dator? Teknik är något som skapats av människan för att tillfredsställa ett behov. Helt enkelt ett föremål som är konstgjort. Har du någonsin tänkt på vilken teknik man kan hitta i exempelvis en barnbok?

Syfte med undervisningen

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov.

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Det här ska vi göra:

  • Skapa en förståelse för vad teknik faktiskt är
  • Identifiera teknik dels i vår närmiljö men också i skönlitterära verk
  • Konstruera en mini-koja
  • Arbeta i grupp
  • Diskutera genom EPA

Bedömning:

  • Beskriva och ge exempel på tekniska lösningar som förenklar/är viktiga för oss i vardagen
  • Reflektera över hållfasthet genom att bygga en mini-koja
  • Analysera drivkrafter/behov bakom teknikutveckling
  • Dokumentera blanda annat i form av skisser och användning av begrepp
  • Skriftlig rapport om ditt deltagande och engagemang i ert grupparbete

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter