Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Procent och statistik åk 9 vt21

Gåvsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Att kunna göra beräkningar med procent är viktigt! Du kommer att stöta på procent ofta i framtiden, t.ex. för att göra beräkningar som handlar om skatt, ränta och rabatter. I det här avsnittet får du lära dig om vad procent är och hur man räknar med procent i olika situationer. Avsnittet handlar också om statistik. Du får lära dig att hantera och tolka olika lägesmått och diagram

Konkreta mål

När du har arbetat med detta kapitel ska du kunna:

 • Beskriva procent på olika sätt
 • Beräkna andelen, delen och det hela
 • Räkna med förändringsfaktorer
 • Använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang, till exempel vid ränteberäkningar, rabatter, vid jämförelser och statistik.
 • Skilja på procent och procentenheter
 • Räkna ut och tolka lägesmåtten: medelvärde, median och typvärde
 • Tolka lådagram och andra typer av diagram.

Efter röd kurs ska du kunna:

 • Mer om att räkna med upprepade förändringar
 • Mer om problemlösning med procent
 • Mer om diagram
 • Räkna med promille och ppm

Planering                Så här visar du dina kunskaper

Genomgångar                              Du är aktiv på genomgångar, antecknar, ställer frågor och svarar.

Parövningar, gruppövningar         Du arbetar aktivt och lämnar in skriftliga övningar.

Problemlösning                             Du deltar aktivt både muntligt och skriftligt och skriver tydliga lösningar.

Arbete i boken

PROV                                            Du redovisar lösningar så fullständigt som möjligt.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i matematik.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback